top of page

PRIVACYVERKLARING

Bij Raes Orthopedie nemen wij uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen we uit hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt aldus het algemene beleid van Raes Orthopedie op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is Raes Orthopedie, Luikersteenweg 179/002, 3800 Sint-Truiden met ondernemingsnummer 0471.462.758, en vertegenwoordigd door Raes Miranda en Vossen Mark.


Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen via het e-mailadres info@raesorthopedie.be. Bij een aanvraag van informatie die meer is dan enkel een ‘vraag om inlichtingen’, zullen wij verzoeken u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat de opgevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon wordt doorgegeven. 

Wanneer verzamelt en verwerkt Raes Orthopedie gegevens?

Raes Orthopedie verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt door ons wordt behandeld en verzorgd of op een andere manier met ons contact opneemt.


Bent u leverancier, dan worden uw gegevens (of deze van uw contactpersonen) verwerkt in het kader van deze activiteiten, alsook bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.  Het kan ook  zijn dat wij gegevens over u (als leverancier) verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens worden door Raes Orthopedie bijgehouden en verwerkt?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Uw persoonlijke gegevens worden ingelezen door het gebruik van de eID.  Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.


Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. 
Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Als u onze website bezoekt, wordt gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in ons cookiebeleid.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Raes Orthopedie uw gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor patiëntenregistratie, -beheer en -zorg (het verlenen van diensten en/of zorgverlening, waarbij wij het contract uitvoeren dat wij met u sluiten), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Waarom verwerkt Raes Orthopedie uw gegevens?

In eerste instantie verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het medisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.
De contractuele relatie is ook het waarom we de verwerking van gegevens over leveranciers doen.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

Verdere verspreiding van uw gegevens door Raes Orthopedie?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden door overheidsinstanties, verzekeringsmaatschappijen, mutualiteiten of zorgkassen. Dit is steeds in uw belang.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa door Raes Orthopedie?

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). 

Uw rechten in verband met uw gegevensverwerking.

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of verwijderen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@raesorthopedie.be , met een bewijs van uw identiteit. Dit vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop Raes Orthopedie uw gegevens verwerkt, kan u st

eeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Raes Orthopedie behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

bottom of page