top of page

MEDISCHE CORSETTEN

Een lumbostaat is een medisch corset dat gebruikt wordt ter ontlasting van de rug.

Een buikgordel is een medisch corset dat een ondersteuning van de buikwand, na eventratie of breuk, geeft.

Beide types worden op maat vervaardigd in eigen atelier.

Medische corsetten moeten worden voorgeschreven ofwel door de huisarts ofwel door de geneesheer specialist.

Wanneer zich een breuk vormt rond de stoma is een stomagordel een fijne oplossing ter ondersteuning en ter preventie dat de breuk groter wordt. Door het dragen van een gordel wordt een operatie vaak onnodig.

De hernieuwingstermijn van een buikgordel is om de 3 jaar en van een lumbostaat om de 4 jaar.

bottom of page